Катя Найденова – експерт административно обслужване на пациенти

катяКатя Найденова е завършила Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – профил медицинска сестра, както и Национална Художествена Академия – магистър текстил; магистър арт терапевт

Харесвам работата в екип.
Хил Клиник ми предлага чудесна възможност да обогатя опита си в работата с хора.