Мариета Славова – анестезиологична сестра в Хил Клиник

big_27.05.2015-1

Завършила Полувисш Медицински Институт в София през 1990г., специалност: медицинска сестра.

Професионален опит
1990 – 2000 г. анестезиологична медицинска сестра във ВМА -София в КАРИЛ (Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение) и медицинска сестра в КФД (Клиника по функционална диагностика на сърдечно-съдовата система)
2000 – 2005 г. анестезиологична медицинска сестра в I МБАЛ-София в клиника УНГ
2005 – 2014г. анестезиологична медицинска сестра в Болница“Лозенец“-Сърдечно-съдова хирургия.чернодробни, сърдечни и бъбречни трансплантации, обща хирургия

 

Kвалификационни обучения
1991 – Курс анестезиология и интензивно лечение – ВМА София
1992 – Курс операционна сестра – ВМА София
2007 – Медицинска сестра специалист – МУ София
2007 – Курс анестезия при очни операции

 

Членство
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

 

Чужди езици
английски и италиански език