проф. д-р Румен Пандев – ендокринен хирург

проф. д-р Румен Пандевд-р Румен Пандев е специалист по еднокринология в Хил клиник, с многогодишен стаж.

Завършил е медицина в Медицинска Академия – София, с призната специалност по еднокринна хирургия според критериите на EВРОПЕЙСКИЯ БОРД ПО ХИРУРГИЯ, (EUROPEAN BOARD OF SURGERY, DIVISION OF ENDOCRINE SURGERY) след положен изпит през 2008 г. в Барселона. Един от 100-те ендокринни хирурзи в Европа.

Съучредител и секретар на Работната група по Ендокринна хирургия в България.

Съучредител на „Международна експертна научна група” с цел създаване на Европейска Асоциация по ендокринна хирургия през 1999 г. и съучредител на Европейската Асоциация на Ендокринните  хирурзи (European Society of Endocrine Surgeons (ESES) през 2002 г.

Основател и секретар на Фондация “Ендокринни Тумори”.

През 2010 г. за медицинската, научна и хуманитарна дейност получава от Папа БЕНЕДИКТ XVI  Благословия (Apostolic Blessing).

Автор на над 200 научни публикации в наши и чужди списания.

 

Специализации и курсове в чужбина

Над 18 специализации в Университетски клиника по Хирургия – Виена,  Работна Група по Ендокринна хирургия, проф. д-р Бруно Нидерле

Специализация в Университетска клиника по Хирургия – Пиза, Отделение по Ендокринна хирургия, проф. д-р Пауло Миколи

Специализация и операционен  Курс в Център по Минимално-инвазивна ендокринна хирургия – гр.Есен, проф. д-р Мартин Валц

Специализация в Университетска клиника по Хирургия – Истанбул

 

Научен принос

Въвеждане в България на методиката за рутинна идентификация и невролиза на Гласовия (Рекурентен) нерв от 1995 г. – материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1996, Langenbeck`s Arch of Surgery 2003

Въвеждане на методиката за Интраоперативен Невромониторинг на гласовите нерви  при оперативно лечение на тиреоидния карцином – през 2014 г. (съвместно с Турско-Българския Клуб по Ендокринна Хирургия организира практическо обучение с LIVE SURGERY на тема Intraoperative Neuromonitoring in Thyroid Surgery) 

Въвеждане на молекулярно-генетичен анализ при Медуларен тиреоиден карцином, открити са първите 4 фамилии с Фамилен Медуларен Карцином. Материалът е публикуван в Дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с Медуларен Тиреоиден Карцином”

Въвеждане на Калцитониновия стимулационен тест при болни с Медуларен Тиреоиден Карцином. Материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1997

Въвеждане на Еднодневната Тиреоидна Хирургия в България. Материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2003

Прилагане на  операции на щитовидна жлеза без поставяне на дренаж, (за периода 2001 – 2007 г. на 1656 пациенти)

Въвеждане в България на Безкръвни Операции на Щитовидната жлеза – Минимално Инвазивната Отворена Тиреоидна Резекция (2002 г.) и Минимално Инвазивната Видео-Асистирана Тиреоидна Резекция (2005 г.).

Въвеждане в България на Микродисекционната Техника при операции на болни с шийни лимфни метастази от Карцином на щитовидната жлеза. Доц. Пандев представя техниката в Германия /2007 г./ и Турция /2011 г./. Материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2007

Извършена съвместно с проф. д-р Бруно Нидерле от Виена първата профилактична тиреоидектомия – 2008 г.

Извършена съвместно с проф. Джанлоренцо Дионоджи и проф. Озер Макай първата в България TOETVA & TOEPVA операция – 2018 г.

 

Членство     

 • Член на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на European Society of Endocrine Surgeons (ESES) за периода 2010 – 2016г
 • Председател на National Delegate Council на European Society of Endocrine Surgeons (ESES) за периода 2010-2014г.
 • Представител за България в Division of Endocrine Surgery към European Board of Surgery  на European  Association of Medical Specialities (UEMS)
 • Член на German Association of Endocrine Surgeons (CAEK)
 • Член на Аsia-Pacific Society of Thyroid Surgery (APTS)
 • Член на International Society of Surgery (ISS)
 • Член на International Association of Endocrine Surgeons (IAES)
 • Член на Контролната Комисия при Българско Хирургическо Дружество.
 • Секретар на Работната Група по Ендокринна Хирургия към Българско Хирургическо Дружество
 • Съпредседател на TURKISH – BULGARIAN ENDOCRINE & BREST SURGERY  CLUB 
 • Член на International Editorial Board of Balkan Medical Journal, The Official Journal of Trakya University Faculty of Medicine
 • Член на International Editorial Board of Journal of Dialog in Endocrinology, The Journal of the Society of Dialog in Endocrinology
 • Член на  International Editorial Board of “Turkish Journal of Surgery”, The Official Journal of Turkish Surgical Association”

Чужди езици

Английски, немски, руски език