Алгоритъм за диагностициране на симптомите на долните пикочни пътища

АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ СИМПТОМИТЕ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА (СДПП) при мъже над 50 години

автор: д-р Горан Деримачковски, Хил клиник, публикация в сп. „Урология“

algoritam dr Derimachkovski1

algoritam dr Derimachkovski2 algoritam dr Derimachkovski3 algoritam dr Derimachkovski4 algoritam dr Derimachkovski5 algoritam dr Derimachkovski6

Етикети: , , ,