Анестезиологични грижи с Dräger Technology

Анестезиологичните грижи са основна, ключова функция във всяко оперативно отделение, тъй като осигуряват спокоен работен процес, включващ непосредствените грижи за пациента.

fabio_os

Решенията и услугите, които Dräger предлага, подпомагат решаването на тези важни задачи. Започва се с благонадеждното функциониране на оборудването. Устройствата за анестезия на Dräger се характеризират с тяхната простота, лесна употреба и логическа и изчистена структура.

Предложенията на Dräger за мониторинг включват иновативни решения за системите за наблюдение по време на увод, в операционната зала и отделението за възстановяване.

Няма друга компания, която по-добре да познава процесите на анестезия от Dräger. Повече от 100 години Dräger работят за намиране решения на всекидневните задачи и предизвикателствата в болниците.

Dräger Technology for Life® – технология, която спомага оптимизирането на леченията, повишава качеството на процесите, увеличава ефективността, предпазва от потенциални грешки и освобождава време за грижа за болните и терапия.