Частична нефректомия при всяка възможност

 

Няколко медицински проучвания доказаха, че частичната нефректомия, особено при малки тумори и млади пациенти е по-добрият избор. Бъбречните тумори <4 см са нискорискови и най-често бавнонарастващи.

Материали на Journal of Urology сочат, че пациенти под 65-годишна възраст имат по-добра преживяемост след извършване на парциална нефректомия. Известно е, че премахването на бъбрек води до повишен риск от  кардиоваскуларни инциденти и като цяло по-висок смъртен риск.

Безспорно органосъхраняващите операции се предпочитат от болните, но малко са специалистите в страната, които могат да ги извършат с необходимото качество по лапароскопски път. Запазването на бъбречната функция на бъбрек с карцином в дългосрочен план без съмнение увеличава преживяемостта, а и качеството на живот. Това важи особено при пациенти с клинично нерапозната бъбречна недостатъчност.

Хирурзите трябва да се стремят към запазване на бъбречните функции в дългосрочен план, тъй като по този начин неминуемо ще се увеличи преживяемостта на пациентите. Проф. Щолценбург, който ръководи екипа за нефректомия в Хил клиник работи изключително по лапароскопски път и по правило извършва органосъхраняващи операции.

За консултация с уролог, която е безплатна за пациенти с рак на бъбрек: 02 439 3131

Етикети: ,