Д-р Георгиев защити дисертация

Урологът от Хил клиник д-р Георги Георгиев придоби образователна и научна степен “Доктор” (PhD) след като защити блестящо дисертационен труд на тема “Ен-блок холмиум лазер простатна енуклеация с ранно апикално освобождаване” към Медицински университет-Плевен.

В научния труд е представено оперативно лечение с уникален метод, минимална инвазивност и безкомпромисни постоперативни резултати. Работата може да бъде полезна за широк кръг уролози, които тепърва ще усвояват метода “en bloc enucleation“.

Научното жури безапелационно присъди научната степен на д-р Георгиев след като изказа своята положителна оценка за изчерпателността на научния труд, практическото приложение на метода и изследователската му работа в областта на едно от най-иновативните лечения на ДПХ, а именно лазерната холмиум енуклеация на простата.

Публичната защита се проведе в Плевен през декември 2022 г.  

Етикети: ,