Д-р Мария Николова защити дисертация и за първи път у нас приложи клиничен алгоритъм за откриване на рисков витаминен дефицит

Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор“ защити диетолога ни д-р Мария Николова с „Проучване на серумните нива на 25(OH) витамин Д при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антопометрични и метаболитни показатели„.

Научната й работа (която обхваща 109 мъже и 155 жени, избрани на произволен принцип) в търсенето и оценката на връзката поотделно между хранителния прием на вит. Д и неговите серумни нива с антропометрични показатели и индекси, параметри за телесния състев и разпределение и метаболитни показатели на изследваните от нея групи лица позволи да създаде и предложи клиничен алгоритъм за откриване и профилактика на високорисковите за дефицит хора. Ранната и точна диагностика е решаваще по отношение предотвратяването на дългосрочни неблагоприятни здравни последици от липса на вит. Д в организма.

За държава като България, където слънчевите дни са толкова много практически има голям процент от населението с ниски серумни нива на вит. Д. Проучването на д-р Николова показва, че особено рискови са хората под 30 години.

Микродефицитните състояния, към които спада и недостигът на вит. Д, са особено чести при пациенти със затлъстяване и метаболитни нарушения като диабет.

Освен синтезирането на вит. Д при продължително излагане на слънце човек може да набави важната субстанция и от храната: месо, риба, млечни продукти или яйца.