Ендоскопична лазерна хирургия на злокачествени тумори в Хил клиник

Ракът на ларинкса започва своето развитие от ларингеалната лигавица и постепенно се разпространява  в дълбочина и обхваща съседните тъкани – мускули и хрущяли или в крайните стадии  напуска пределите на ларинкса и обхваща околните органи.

Ракът на ларинкса се класифицира в 4 стадия:

І стадий – Ракът е ограничен само върху повърхността на ларинкса и не инфилтрира в дълбочина. Гласните гънки са подвижни.

ІІ стадий – Ракът започва да инфилтрира тъканите на ларинкса по-дълбоко. Може да има и частично намалена подвижност на гласните гънки. Обичайно лимфните възли са все още незасегнати .

ІІІ стадий – Ракът се разпространява в целия ларинкс с нарушение на подвижността или обездвижване на едната или двете гласни гънки. Лимфните възли могат да са засегнати от метастази.

ІV стадий – Ракът напуска ларингеалната кутия и се разпространява в околните органи. По правило, лимфните възли са обхванати от метастази.

Ендоскопичната ларингеална лазер хирургия е с доказана ефективност в първи и втори стадий на рак на ларинкса. Тогава е възможна частична или цялостна резекция на засегнатите части на ларинкса – най-често гласните гънки, без нужда от трахеостома.

Това осигурява кратък болничен престой и по-бързо следоперативно възстановяване. Резултатите по отношение на гласа са добри.

При късните стадии лазер хирургията може да се използва като палиативна мярка за намаляване на размерите на тумора.

Можете да запазите час за консултация при проф. д-р Румен Бенчев още днес като се обадите на тел.: (02) 439 31 31.