Лазерна фонохирургия в Хил клиник (хирургия на гласа)

Какво представлява лазерната фонохирургия или хирургия на гласа?

Терминът “ фонохирургия“ обхваща хирургични процедури, които се извършват с цел да се подобри качеството на гласа при гласови разстройства. Те могат да бъдат наречени и „пластична хирургия на гласа“. Хирургичните интервенции включват лазер фонохирургия и фоно микрохирургия на ларинкса.

 

Лазерна фонохирургия

Операциите се извършват под обща анестезия, а достъпа до гласните гънки се осъществява с помощта на операционен ларингоскоп. За по-добра визуализация на обекта се използва операционен микроскоп, а за корекция на ларингеалната патология – лазери и микро инструментариум.

Хирургията на гласните гънки е много деликатна  и през последните години с въвеждането на лазерните техники стана и  изключително прецизна. Опитът на водещи експерти показва, че СО2 лазерът е най-подходящ за фонохирургия.

Хил клиник е оборудвана с последен СО2 лазер DEKA последно поколение. Понякога се налага използването на лазер с по-изразени коагулиращи свойства при операции на тумори на ларинкса. В тези случаи в комбинация с СО2 лазера използваме диоден лазер.

Защо СО2 лазер?

СО2 лазерът има редица предимства пред традиционните „студени“ техники:

  • Възможност да се оперира без механични движения намалява до минимум риска от нараняване на деликатните структури на гласните гънки;
  • Съчетават се микроскопската точност с минимална термална увреда на околните тъкани;
  • Подобрен контрол на кървенето, което създава чисто и сухо оперативно поле;
  • Намалява се времетраенето на операцията и престоя в болницата;
  • Цялата операция е безконтактна, което от своя страна води до по-малка травма на тъканите, по-малко  болка и по-бързо заздравяване;
  • Хирургията е напълно стерилна и без следоперативна инфекция.

Какъв е обхватът на лазерната фонохирургия?

  • Лазер фонохирургията се извършва с отличен ефект при редица патологични процеси на ларинкса като: Певчески възли, полипи, контактни грануломи, кисти на гласните гънки, папиломи, папиломатоза, ангиофиброми, оток на Reinke, sulcus vocalis.
  • Левкоплакия и други преканцерози.

Автор: Проф. Д-р Румен Бенчев