Луиза Григорова заличава белези в Хил клиник

Д-р Валянова обяснява същността на комплексия подход за заличаване на белези от акне или от друг произход със системата e-Matrix, която е  първата в све-
та технология, базирана не на лазерна енергия, а на биполярна фрак-
ционна радиочестота.

 

4br_winter_2012.indd

Етикети: , , ,