Mega Pulse Holmium Laser разбива всички видове урологични камъни

Mega Pulse Holmium Laser (МегаПулс Холмиум лазер) е иновативен лазерен метод за разбиване на всички видове урологични камъни, независимо от разположението им – мехур, уретер, пикочни пътища.

Разбиването на камъни с помощта на holmium laser се характеризира с висока степен на успех и минимален риск от усложнения при всички типове камъни

Разбиването на камъни с помощта на holmium laser се характеризира с висока степен на успех и минимален риск от усложнения при всички типове камъни

  • Минимално инвазивна процедура, отнемаща около час.
  • Пациентът в повечето случаи напуска клиниката още същия ден.
  • Разбиването е прецизно, под пряка видимос.
  • Лазерът въздейства контактно върху камъка без отделяне на излишна енергия, както при другите процедури с ултразвук и механична енергия, които увреждат тъканите.
  • Енергията не преминава послойно надлежащите тъкани, както е при външните методи за разбиване – екстракорпоралната литотрипсия – избягва се травмата върху тях.
  • Малките парченца не остават в пикочните пътища, а се евакуират при процедурата.
  • Могат да се третират труднодостъпни конкременти с гъвкави оптични системи.

Клинични проучвания, проведени сред лекари и пациенти, показват много висока удовлетвореност по отношение на резултатите и следпроцедурния период.

Този метод е перфектното решение при пациенти, желаещи да избегнат оперативна намеса и търсещи минимална инвазивност без откъсване от професионалните задължения.

Подходящ е и при пациенти, преминали неколкократни външни процедури на разбиване с недостатъчен ефект, или при такива, при които камъните не са могли да бъдат елиминирани и отделени.