ОПШТА КЛИНИКА ЗА СОВРЕМЕНО ЛЕКУВАЊЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Новини

КОНТАКТ

  • ХИЛ КЛИНИК

    гр. Софија, 1618

    бул. “Ал. Пушкин” 71

  • ДЕРМА ЦЕНТЪР

    гр. Софија, 1000

    ул. “Московска” 29

тел. +359 02/ 439 31 31, 0700 131 31

contact@hillclinic.com