4D ултразвучна дијагностика со Philips HD11 XE

Единствениот апарат од највисока класа на Philips во Бугарија за урологија и гинекологија

Обезбедува т.н. “All-in-one” услуга.

HD-11XE-500x500

Ги комбинира:

  • сите можни современи ултразвучни дијагностички техники
  • вршење на манипулации под ултразвучна контрола
  • интра- оперативен ултразвук

Сликата е со многу висока резолуција.