Dräger Technology – анестезиолошки грижи

Анестезиолошките грижи се основна, клучна функција во секое оперативно одделение, обезбедуваат мирен работен процес, вклучувајќи ги непосредните грижи за пациентот. Уредите за анестезија на Dräger се карактеризираат со нивната едноставност, лесна употреба и логичка и исчистена структура.

fabio_os

Предлозите на Dräger за мониторинг вклучуваат иноваторски решенија за системите за мониторинг за време на воведот, во оперативната сала и во одделението за обновување.

Нема друга компанија која подобро да ги познава процесите на анестезија од Dräger. Повеќе од 100 години Dräger работат на изнаоѓање решенија за секојдневните задачи и предизвици во болниците.

Dräger Technology for Life ® – технологија која помага за оптимизирање на лекувањето, го подобрува квалитетот на процесите, ја зголемува ефикасноста, штити од потенцијални грешки и дава слободно време за нега на болните и терапија.