Научна публикация на нашия екип уролози

Медицинското списание Мединфо публикува статия „ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ОПИТ С 50 СЛУЧАЯ НА ЕН-БЛОК ХОЛМИУМ ЛАЗЕР ПРОСТАТНА ЕНУКЛЕАЦИЯ С РАННО
АПИКАЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ“, базирана на огромния опит на нашите уролози в безкръвното лечение на ДПХ.

Важните изводи ще са от полза на други български лекари и се надяваме да ги стимулират в прилагането на лазерите при отстраняването на увеличена простата.

Кривата
за обучение за процедурата може да
бъде основното препятствие пред
масовото приложение на HoLEP. На-
дяваме се, че нашият опит ще бъде
полезен за начинаещите да преодо-
леят трудностите при обучението
и да добият увереност в процедура-
та, както и за опитните хирурзи да
подобрят техниката си.

се казва в публикацията с авторски колектив д-р Георги Георгиев, д-р Александър Боцевски, д-р Горан Деримачковски, д-р Борислав Божков

Етикети: ,