Научно проучване за филъри Algeness

agarose

В престижното сп. Aesthetic Medicine бе публикувано проучването на д-р Арна Шаб и д-р Катарина Шаб от Хамбург относно удовлетворението на пациентите след лицева контурна пластика с продукти Algeness 2,5% и 3,5%.

Агарозният гел съставя този филър от ново поколение –  100% натурален, стерилен, биоразграждащ се, вискоеластичен, изотоничен и прозрачен. Той е одобрен и използван повече от десетилетие за реконструкция и моделиране на лицето.

Проучването на двете лекарки показва, че при инжектирането на Algeness могат да се получат единствено минимални нежелани реакции – само леки зачервявания или временни хематоми, той като агарозният гел се толерира много добре от организма. Пациентите са много доволни от корекциите и резултатите се запазват във времето (подобни са резултатите и от друго изследване на продукта „Lip augmentation with a new filler (agarose gel): a 3-year follow-up study“, проведено от лекари в UNIVERSITY OF CHIETI-PESCARA и UNIVERSITY OF FERRARA).

Проследяването на пациентите 3 и 6 месеца след процедурата показва запазване на резултатите.

Проследяването на пациентите 3 и 6 месеца след процедурата
показва запазване на резултатите.

 

Етикети: ,