Не всеки пациент е подходящ за радикална простатектомия

Медицинската наука определя радикалната простатектомия като златен стандарт за лечение при рак на простатата. След извършена радикална простатектомия пациентите могат да бъдат излекувани напълно и да имат 10 и повече години преживяемост след операцията.

В Хил клиник практикуваме само безкръвна, лапароскопска техника. Нейните преимущества както за пациента, така и за хирурга, пред отворената операция са големи. Ето защо пациентите я предпочитат:

  • оперативната травма е значително по-малка
  • запазва се физиологичното равновесие на организма
  • не се губи кръв, няма нужда от кръвопреливане
  • минимален е рискът от следоперативни усложнения
  • съхранява имунитета на болния, което е важно за онкологичен проблем
  • запазва се еректилната функция и способността за сексуални контакти
  • мъжът остава континентен, т.е. няма неволно изпускане на урина

Диагнозата „рак на простатата“ обаче може да дойде прекалено късно и процесът да е излязъл извън простатната капсула. В такъв случай операцията не е вече възможност.

Преди да се премине към оперативно отстраняване на простатната жлеза е необходимо да се извърши добро стадиране на онкологичното заболяване. Единствено биопсията е методът, който доказва наличието на карцином и въз основа на нея се определя Gleason score. Добрата предоперативна диагностика при хистологично доказан карцином на простатната жлеза се състои в определяне на предоперативно PSA, клиничен стадий на разпространение, локалния статус на жлезата, мултипараметричен ЯМР на малък таз, костна сцинтиграфия, определяне на ендовезикален дял на простатната жлеза, номограма (базиранd на предоперативни биохимични маркери) за преценка на необходимостта от лимфна дисекция. Взима се предвид възрастта на мъжа и евентуални други заболявания.

Необходимо е тази показатели да са в определени стойности, за да се пристъпи към оперативно лечение. Част от мъжете, които се обръщат към уролозите в Хил клиник за помощ са разочаровани, че не им предлагаме операцията като възможност. Истината е, че при напреднал стадий на рака тези мъже са неоперабилни. За тях са подходящи други типове терапия, които няма радикално да ги излекуват, но ще подобрят състоянието им.

Затова уролозите няма да се уморят да повтарят, че навреме диагностициран рак на простатата е напълно лечим. Начинът той да бъде диагностициран в ранен стадий е единствено провеждане на ежегодни профилактични прегледи и следене на PSA туморния маркер.

За повече информация: 02 439 3131

 

Етикети: , ,