По-малко инвазивен подход към тумори на бъбреците

Ракът на бъбрека е труден за диагностициране тумор като 25-30% от пациентите няма симптомни и заболяването се открива при случайно образно изследване. Веднъж диагностицирано обаче, то може да има адекватно хирургично решение. Резекцията може да доведе до пълно излекуване или, когато става въпрос за напреднал процес, да удължи дългосрочната преживяемост на болния.

Традиционно при рак на бъбрека се пристъпва към хирургично премахване на целия бъбрек. Модерното схващане в медицината обаче е различно. Днес лекарите се стремят да не отстраняват целия орган, а да запазят възможно най-голяма част от него. Парциалната нефректомия е наложителна, ако радикалната би оставила пациента на хемодиализа.

Съвременната тенденция е пациентите с малки лезии (</=7 cm, стадии T1a и T1b) също задължително да се подлагат на органно-съхраняваща резекция, дори и другият бъбрек да e здрав. Резултатите, наблюдавани при тези пациенти, са сходни с регистрираните след извършване на радикална нефректомия..

Частичните нефректомии, особено извършвани по щадящ, лапароскопски път, изискват голяма прецизност и умения, които ръководителят на нашия операционен екип проф. Щолценбург притежава.

Не се колебайте да потърсите второ експертно мнение в Хил клиник, ако имате новооткрит рак на бъбрека. За безплатна консултация с уролог може да позвъните на 02 439 3131.

 

Етикети: , , ,