Александра Георгиева – медицинска сестра в Хил клиник

GeorgievaАлександра Георгиева е операционна медицинска сестра в Хил клиник.

Завършила Медицински колеж – София, специалност: акушерка през 2003 г.

 Професионален опит

2003 – 2005 операционна медицинска сестра към отделение Неврохирургия в “УМБАЛСМ Пирогов”

2005 – 2006 операционна акушерка към ВМА София

2006 – 2009 инвазивна кардиологична сестра към отделение Кардиология в “Токуда болница София”

2009 – до момента  – операционна медицинска сестра в Хил Клиник

Квалификационни обучения

Курс за работа с източници на йонизиращи лъчения – Национален център по радиобиология и радиационна защита, София

Курс за операционна медицинска сестра – ВМА София

Курс на тема: “Контрастни материи в образната диагностика и тяхното приложение” – “Токуда болница София”

Курс на тема: “Предизвикателствата на професионалистите по здравни грижи в процеса на Евроинтеграция” – “Токуда болница София”

Курс на тема: “РТСА: стъпка по стъпка. Материали в инвазивната кардиология” – “Токуда болница София”

Курс на тема: “Коронарна стент ангиопластика – Prokinetic Registry / Probio покритие” – “Токуда болница София”

Курс на тема: “Кардиопулмонална ресусцитация” – СБАЛ “Св. Екатерина” София

Курс на тема: “Микрохирургичен инструментариум – познания и работа” – “Токуда болница София”

Членство

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Чужди езици

Английски език