Д-р Георги Георгиев, д.м. – специалист уролог в Хил клиник

GeorgievД-р Георги Георгиев e специалист уролог в Хил клиник.

През 2003 г. завършва специалност „Медицина“ във Висш медицински институт – Плевен. Специализира „Урология“ във ВМИ – Плевен.

Защитава образователна и научна степен „Доктор“ в специалност Урология през декември 2022 във ВМИ – Плевен.

Допълнителни квалификационни курсове

 

2023 г. Курс за работа с резорбируеми конци за корекция на пенис

2017 г. Сертификат за Fusion биопсия в Лайпциг, Германия

2015 г. Сертификат за TRUS и извършване на биопсия под ултразвуков контрол (TRUS guided biopsies)

2015 г. Сертификат за обучение по основни и усъвършенствани техники в лапароскопската урология, лапароскопска екстраперитонеална радикална простатектомия в Лайпциг, Германия

2015 г. Сертификат от ESU лапароскопско обучение в Мадрид, Испания

2013 г. Сертификат Urogin

2010 г. Курс по абдоминална ехография

2009 г. Сертификат за обучение и работа с GreenLight лазер за вапорицазия на доброкачествена хиперплазия на простатна жлеза

Д-р Георги Георгиев участва в 30-я Годишен конгрес на Европейската урологична асоциация, проведен в Мадрид, Испания на 20-24 март 2015 г., както и на 6тата Среща „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“, проведена в София, България на 23-24 април 2015 г.

През м. май 2018 г. изнася доклад за клинични резултати от извършване на Fusion биопсии на пациенти със съмнение за простатен карцином пред ХIIтия Национален конгрес по урология в Правец.

С награда за МЕДИЦИНСКА ИНОВАЦИЯ – Fusion биопсия на простатна жлеза на Balkan Medical Awards 2022

Д-р Георгиев има богат опит при безкръвното лечение на доброкачествена простатна хиперплазия – направени над 100 лазерни вапоризации на простатна жлеза, стотици енуклеации (напреднала техника за отстраняване на увеличена простата), както и направена първа самостоятелна енуклеация със Зелен лазер в България.

Научните му интереси са свързани със сексуалните смущения при мъже, рак на простата и бъбреци и безкръвно лечение на увеличена простата. Д-р Георги Георгиев е международен обучаващ лекар в методите на лазерната хирургия и по-специално лазерна енуклеация на увеличена простатна жлеза HoLEP=

Чужди езици

Македонски, руски и английски език