Д-р Горан Деримачковски – специалист уролог в Хил клиник

derimachkovski-bigД-р Горан Деримачковски е уролог в Хил клиник.

Завършва специалност Медицина 2005 г. в МУ-София, специализира урология 2013 г., в момента е докторант в Катедрата по урология на Медицински Университет на тема: „Уродинамика при пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия“.

Професионален опит

2013 г. – до момента: Уролог-консултант в Хил клиник

2013 г. – 2014 г: Ординатор, специалист по урология в Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска“

2008 – 2013 г. Специализант, Клиника по урология УМБАЛ „Александровска“

2008 – 2013 г. Общопрактикуващ лекар (GP)

Следдипломна квалификация

2023 г. – Практически курс по невромодулация в урологията в „Klinikum Kulmbach“ Кулмбах, Германия 

2021 г. – “Masterclass” за Fusion простатна биопсия от EAU, под ръководството на prof. J.Palou и prof. E. Liatsikos

2017 г. – „Нови техники и методи на лечение в уроонкологията“ на проф. Бекс и проф. Палоу, European School of Urology (ESU), European Association of Urology (EAU), Скопие, Македония

2015 г. – „Неврогенен пикочен мехур“, Българско урологично дружество

2014 г. – Уъркшоп „Реконструкция на тазово дъно и женска урологична хирургия“

2014 г. – Обучение в техниките на диагностичния метод уродинамика

2013 г. – Специализирано обучение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчение към „Национален център по радиобиология и радиационна защита”

2012 г. – Ултразвукова диагностика в урологията
2012 г. – Екстракорпорална литотрипсия

2011 г. – Курс по Уролитиаза, Доброкачествена Простатна Хиперплазия (ДПХ), свърхактивен пикочен мехур, лапароскопия и еректилна дисфункция организиран oт Еuropean School of Urology (ESU), председател на курса проф. Ердли

2011 г. – Втори международен уъркшоп по уролитиаза на Европейската асоциация по урология, под ръководството на prof. K.Sarica (Турция), Dr.N.Buchholz (Великобритания) prof.T.Knoll (Германия), prof. B.Hess (Швейцария)

Автор на редица научни статии и публикации в медицински издания.

Членство

Член на Европейската асоциация по урология

Член на Българското урологично дружество

Член на Българската асоциация на младите уролози

Член на Български лекарски съюз

Член на Македонското урологично дружество

 

Чужди езици

Английски и македонски