Д-р Христина Пакерова – специалист Клинична лаборатория в Хил клиник

PakerovaД-р Христина Пакерова е лекар, специалист клинична лаборатория в Хил клиник.

През 2004 г. придобива специалност в катедра „Клинична лаборатория и имунология“ в Медицинска академия София, България.

Професионален опит

2000 – 2004 г. лекар – клинична лаборатория, специализация

2004 – 2009 г. лекар – клинична лаборатория към I МБАЛ, София

2009 г. до момента – лекар в клиничната лаборатория на Хил клиник

Допълнителни квалификационни курсове

Новости в клиничната лаборатория

Хормони и туморни маркери

Управление на качеството в клиничната лаборатория

Чужди езици

Английски и руски език