Д-р Мария Николова, д.м. – специалист диетолог в Хил клиник

NikolovaЗавършила  е медицина през 2004 г. в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 г. се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия.Специализира  “ Хранене и диететика“  2008 г. в МУ – София. Д-р Николова защитава докторантура през 2018 г. на тема „Проучване на серумните нива на 25(OH) витамин Д при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антопометрични и метаболитни показатели

Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, козметология, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.

Има над 30 научни участия и публикации  у нас и в чужбина.

Професионален опит

От 2005 г. – асистент, старши и главен асистент в Катедра “Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София

От 2006 г. – гост – лектор на организираните пациентски срещи от фондация “ Жени без остеопороза“

Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена. Участва в следдипломното обучение на специализанти по „Хранене и Диететика“ и курсове за следдипломна квалификация по същата специалност.

Kвалификационни обучения 

Диагностика и лечение на затлъстяването

Съвременни подходи в диагностика и лечение на метаболитните заболявания

Основен курс по “ Хранене и Диететика“

Основен курс по “ Клинична Диететика“

Специализация по клинично хранене в Мастрихт, Холандия

LiveLongLearning – курсове във Флоренция, Италия

Диплома от ТeachТheТeachers – курс за LiveLongLearning –  Ница, Франция

Специализация по клинично хранене във Варшава, Полша

Членство

Българското дружество по хранене и диететика

Българското дружество по ендокринология

Българското дружество по остеопороза  и остеоартроза

Българското дружество по ентерално и парентерално хранене – BULSPEN

Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене – ESPEN

Чужди езици

Английски, немски и руски език.