Десислава Петрова – медицинска сестра в Хил Клиник

деси
Десислава Петрова е завършила Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ със специалност медицинска сестра-общ профил

От 2014г- до момента следва МИО в СА „Д.А.Ценов“

Професионален опит
1997-1998- Медицинска сестра в кожен кабинет
2001г-2005г- Медицинска сестра и управител на детски център“ Съни ленд“-работа с хиперактивни деца
2005г-2007г- Медицинска сестра в ЧНДГ „Киндер оазе“
2007г-2012г- Медицинска сестра,  Сърдечна реанимация в НКБ
2012г-2017г- Реанимационна сестра, МБАЛ ВИТА
2017г- до момента Медицинска сестра в Хил клиник

Kвалификационни обучения
Курс към БЧК-първа неотложна медицинска помощ
Курс ортопедия и травматология-СБАЛ „проф. Бойчо Бойчев“

Чужди езици
английски и руски език