Леонсия Докузова – анестезиологична сестра в Хил клиник

леонсия докузова сестра Хил клиникЛеонсия Докузова е завършила Медицинска академия през 1991 г.

Професионален опит
1995 – 2000 НКБ
2001 – 2005 Интензивен сектор СБАЛДБ
2005 – 2007 Детска реанимация, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
2007 – 2008 ВМА
2009 – 2011 Оперативен блок, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
2013 – 2017 МБАЛ Надежда
2017 – до момента анестезиологична сестра в Хил клиник

Kвалификационни обучения
Курс по анестезиология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Курс „Спешни хирургични състояния в детска възраст“
Курс „Изгаряния“
Хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, ВМА
Вродени аномалии на храносмилателния тракт
Участвала в транспортиране на пострадали пациенти извън страната

Чужди езици
Руски