Мариела Дангърова – медицинска сестра в Хил Клиник

marielaМариела Дангърова е медицинска сестра в Хил Клиник

Завършила Медицински университет София, специалност: медицинска сестра през 1992 г.

Завършила Медицински университет София, специалност: анестезиологична сестра през 2010 г.

Професионален опит

1994 – 2007 медицинска сестра в Пета МБАЛ – София

2007 – 2009 медицинска сестра към МБАЛ „Токуда Болница“ София

2009 – до момента медицинска сестра в Хил Клиник

Kвалификационни обучения 

Национален форум по здравни грижи – МБАЛ „Токуда Болница“ София

Предизвикателствата пред професионалистите по здравни грижи в процеса на Евроинтеграция – 2008 г.

Миниинвазивна и лапароскопска хирургия „Медицински Университет“ София 2008 г.

Сертификат за извършване на качествени здравни грижи БАПЗГ 2008 г.

Диетолечението – задължителен метод в хирургията „Медицински Университет“ София 2009 г.