Петрана Атанасова – медицинска сестра в Хил Клиник

petranaПетрана Атанасова е реанимационна сестра в Хил Клиник

Завършила Медицински колеж – Медицински университет София, специалност: медицинска сестра през 1998 г.

Професионален опит

1998 – 2005 медицинска сестра към УМБАЛ “Света Анна” – София, Клиника по неврохирургия

2005 – 2008 реанимационна медицинска сестра към МБАЛ – Самоков

2008 – 2009 хирургична медицинска сестра към МБАЛ “Токуда Болница София”

2009 – до момента  – реанимационна медицинска сестра в Хил Клиник

Kвалификационни обучения 

Курс “Нозокомиални инфекции”, МБАЛ “Токуда Болница София”

Членство

Българска Асоцияция на професионалистите по здравни грижи

Чужди езици

Руски и английски език