Петя Нейкова – експерт административно обслужване на пациенти

петяПетя Нейкова е завършила Очна оптика в НПГПТО „М.В. Ломоносов“, а през 2015 г. завършва професионално образования като офис мениджър, специалност „Бизнес администрация“ в Институт по индустриални отношения и мениджмънт ОКОМ.

Щастлива съм, че съм част от Хил клиник. Обичам работата си и това да съм полезна на пациентите. Всеки ден е различен, динамичен и изпълнен с нови медицински предизвикателства, с които екипът на клиниката е готов да се справи.