Проф. Ненчо Смилов – специалист уролог, консултант в Хил клиник

 

Проф. д-р Ненчо Смилов, д.м. е уролог, консултант в Хил клиник

Завършил медицина в МУ София през 1993 г. През 1997 г. придобива специалност по обща хирургия в МУ София, през 2007 г. специалност по урология в МУ София, а през 2014 г. завършва магистратура по Здравен Мениджмънт в МУ София

Защитил образoвателна и научна степен “Доктор” през 2008 г. с дисертационен труд на тема „Ранна диагностика на простатния карцином и оценка на риска“;  научно звание „Доцент“ през 2008 г., а след това и професор през 2017 г. към МИ-МВР.

Автор и съавтор на над 140  научни публикации в периодични издания;  автор на монографията „Диагностика на простатния карцином – практически аспекти“ (Фондация Урология 2017 г.), съавтор на „Мини-инвазивна урология“ (Фондация Урология 2012 г.), съавтор в учебника „Хирургични болести“ (АРСО 2016 г.)

Професионален опит

1993 – 1998 – лекар-ординатор в Клиника по хирургия, МИ-МВР

1998 – 2007  – лекар-ординатор в Отделение по урология, МИ-МВР

2007 – 2010 – зам. началник на Отделение по урология, МИ-МВР

2010 – 2013 – началник на Клиника по урология, МИ-МВР

2013 – 2019 – зам. директор на МИ-МВР

2019 – 2021 – директор на МИ-МВР

Допълнителни квалификационни курсове

Сертификат “Clinical Immersion: Laparoscopy in Urology and Onco-urology”, 2018, University Hospital, Pilzen, Czech Republic

Сертификат “Hernia Expert Meeting”, 2018, Maria Middelares Hospital, Gent, Belgium

Сертификат “Programming and patient management for Sacral Nerve Stimulation”, 2018,      Budapest, Hungary

Сертификат “Medical Education on Dynamesh PRM”, 2018, Vivantes Klinikum Am Urban, Berlin, Germany

Сертификат “Sacral Neuromodulation as a treatment option for patients with urinary incontinence/ retention”, 2017, Urology Department, Klinikum Kulmbach, Germany

Сертификат „Surgical training program of ABISS for Implantable Medical Devices: OPUR in the treatment of Genital Prolapse and Mini SAS and CYRENE in the treatment of Female Stress Urinary Incontinence“, 2017, Private Hospital Sainte-Marie – Ramsay Générale De Santé, Chalon-sur-Saône, France

Сертификат “First European Erectile Restoration and Male Continence Masterclass”, 2017, Evelyn Surgical Training Centre, Cambridge, UK

Сертификат “Thermocoagulation Training and EVRF for the treatment of spider veins, collateral, reticular and perforating veins, the small and great Saphenous vein.” , 2014, Fcare systems

Интервенционална коремна ехография, 2014, МУ, София

Сертификационен курс „Лазери в урологията“, 2012, МУ, София

Сертификационен курс „Ендоурологични процедури за лечение на уролитиаза“, 2012, МУ, София

Сертификационен курс “ Биопсия под ехографски контрол, уретроскопия и цистоскопия“        2012, МУ, София

Сертификационен курс „ESWL в урологията“, 2010, МУ, София

Сертификационен курс „Диагностични и терапевтични процедури под рентгенографски контрол“, 2008, МУ, София

Хоспитация по урология, 2008, Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie, Martin – Luther – Universität, Halle, Germany

Курс по урорадиология, 2004, МА, София

Курс по ендоурология, 2003, МА, София

Курс по лапароскопска хирургия, 2002, МА, София

Курс по интервенционална сонография, 2001, МА, София

Курс по абдоминална ехография и цветен Доплер, 2000, МА, София

Основен курс по сонография, 2000, МА, София

Курс по колоноскопия, 1999, МА, София

Основен курс по обща хирургия ,1998, МА, София

Членство

Българско урологично дружество

Българско хирургично дружество

Българска асоциация по ултразвук в медицината

European Association of Urology

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology

International Continence Society

Член на редакционния съвет на списание „Урология и Ендоурология“

Рецензент към Central European Journal of Urology (CEJU)

Чужди езици

Английски и руски език

Проф. Смилов приема пациенти всяка събота, а час за консултация при него можем да предложим, ако позвъните на тел. 02 439 3131.