Радослава Арабаджиева – експерт административно обслужване на пациенти

radoslava_arabadjieva

Завършила УНСС „Икономика на индустрията“ – бакалавър и „Бизнес икономика“ – магистър.

В момента следва във Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“.

„За мен е чест да съм част от екипа на Хил Клиник! Обичам работата си,защото съм пряк свидетел на чудото на медицината! Обичам колегите си,мотивирана съм да давам най-доброто от себе си.“ разказва тя.