Райна Парашкевова – експерт административно обслужване на пациенти

rajna_parashkevova

Завършила бакалавър „Молекулярна биология“ през 2007 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2009 г. – магистър „Генно и клетъчно инженерство“ в СУ „Св. Климент Охридски“

„Харесва ми да работя с пациенти, всеки ден е изпълнен с много срещи с различни хора и професионални предизвикателства.“ – признава Райна.