Райна Парашкевова – експерт административно обслужване на пациенти

rajna_parashkevova

Завършила бакалавър “Молекулярна биология” през 2007 г. в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

2009 г. – магистър “Генно и клетъчно инженерство” в СУ “Св. Климент Охридски”

“Харесва ми да работя с пациенти, всеки ден е изпълнен с много срещи с различни хора и професионални предизвикателства.” – признава Райна.