Жана Димитрова – клиничен лаборант в Хил клиник

DimitrovaЖана Димитрова е клиничен лаборант в Хил клиник.

Завършила Медицински колеж – София, специалност: Клинична лаборатория през 2001 г.

Завършила УНСС – София, Институт за следдипломна квалификация, специалност: Здравен мениджмънт през 2002 г.

 

Професионален опит

2001 – 2008 – медицински лаборант в клинична лаборатория в „Първа МБАЛ“ София

2008 – 2009 – медицински лаборант в лаборатория по трансфузионна хематология в „Първа МБАЛ“ София

2009 – до момента – медицински лаборант в клинична лаборатория в Хил Клиник

Квалификационни обучения

Квалификационен курс „Актуални проблеми на клиничната лаборатория“ – Медицински университет, София

Квалификационен курс „Имунна система. Лабораторни методи за изследване на имунния отговор“ – Медицински университет, София

Чужди езици

Английск, немски и руски език