Уролозите на Хил клиник на Европейския конгрес по лапароскопска и роботизирана хирургия 2018

Екипът уролози на Хил клиник д-р Боцевски, д-р Георгиев, д-р Деримачковски и д-р Томов взеха участие в European Congress of Laparoscopy and Robotics, който се проведе в Лайпциг, Германия в края на юни 2018 г.

Най-известните хирурзи в света в продължение три дни представят изкуството на лапароскопското и роботизирано лечение. След почетните имена в Организационния комитет на CiLR 2018 и ръководител на International Urological Training Center of Laparoscopy and Robotic-assisted Surgery at the University of Leipzig е проф. д-р Уве Щолценбург. В програмата на Конгреса пред елита на урологичната световна общност ще бъде презентиран нов робот, за чието конструиране проф. Щолценбург има основна заслуга. Неговото име е познато и в България, тъй като от години е ръководител на операционния екип по онкоурология в Хил клиник – София. Рамо до рамо с него работят нашите уролози д-р Боцевски, д-р Георгиев, д-р Деримачковски и д-р Томов.

Нашите специалисти наблюдаваха на живо парциална нефректомия при пациент с тумор на бъбрека и т. нар. Horseshoe kidney, извършена от проф. А. Минервини. Рядкото усложение е с честотата едва 2,8% от всички малформации в популацията.Робото-асистираната парциална рецекция на бъбрек през първия ден на събитието демонстрираха и проф. Дж. Портър, проф. И. Гил и проф. Х. Жанк.

бъбрек нефректомияБъбреците, като орган, който има най-много анатомични вариации са истинско предизвикателство пред хирурга. Новата техника позволява 3D реконструктивна визия за планиране и извършване на операциите. В един и същ момент лекарят може да наблюдава ултразвуковото изображение, 3D модела и реалният образ на органа.

По време на демонстрацията на класически лапароскопски техники бяха извършени две нефректомии от проф. Щолценбург и проф. Алкатраз, които разкриха съвършеното им познаване като на анатомията, така и на хирургичните методи пред отбраната аудитория на Конгреса.

В България Хил клиник е мястото, където при всяка възможност се извършва частична нефректомия, т.е. премахва се туморът, а максимална част от бъбрека остава, за да продължи да функционира. За повече информация се свържете с нас: 02 439 3131.

През вторият ден на Конгреса д-р Деримачковски, д-р Георгиев, д-р Томов и д-р Боцевски успяха да наблюдават случай на карцином на десния уретер, опериран от проф. Портър, както и лапароскопска и роботизирана хирургия, демонстрирани от корифеите в областта проф. Гастон, проф. Ердоглу, проф. Боленс, проф. Пауло и проф. Гил (екипна работа по роботизирана цистектомия и PLDN клип със създаване на ортотопичен пикочен мехур), проф. Уикланд, проф. Расвалер, проф. Лиатсикос.

Конгресът представя операции на живо, извършени от най-виртуозните в света хирурзи, като са подбрани наистина предизвикателни от медицинска гледна точка случаи с голяма сложност на интервенциите. Всяка отделна стъпка се следи чрез видео връзка с аудиториите, където е събран „каймакът“ на международната урологична общност. Присъстват представители на най-големите урологични центрове от 43 държави, сред които без съмнение и Хил клиник – България.

41 congress