Лазерна хирургия (резекция) на туморите на пикочния мехур

Лечението на туморите на пикочния мехур може да бъде:

  • оперативно
  • локална и системна химиотерапия
  • лъчелечение

При определяне метода на оперативното лечение урологът взима предвид редица фактори, свързани със стадия на заболяването по отношение дълбочината на инвазия в мехурната стена, степента на малигненост на клетките и общото състояние на пациента

 

 

  • трансуретрална резекция (ендоскопска интервенция, при която отстраняването на туморната формация се извършва през пикочния канал). Тази група на оперативни интервенции включва и лазерната хирургия/резекция на туморите на пикочният мехур
  • цистектомия – отстраняване на пикочния мехур

Трансуретралната резекция на туморите на пикочния мехур се извършва с резектоскоп – инструмент, който се вкарва през пикочния канал (уретрата). Той е с дължина около 300 мм и с ширина 8 мм. Резектоскопът има вградена оптична система и резекционна бримка. През резекционата бримка минава монополярен или биполярен ток, с помоща на който се извършва резекцията (отстраняване на туморната формация). Това е най-често използваният метод за лечение на тумори на пикочния мехур.

С развитието на лазерната хирургия на долните пикочни пътища, същата се използва и за трансуретрална (през уретрата, “безкръвна”) резекцията на тумори на пикочния мехур. Moже да бъде извършена с Холмиум или Тулиум лазер.

Лазерната резекция включва т.н. en-bloc (остраняване на цялата туморна формация) с отстраняване и на подлежаща мускулна тъкан от стената на пикочният мехур.
Според някои проучвания, лазерната хирургия на туморите на пикочния мехур е по-ефективна, по-безопасна с по-рядки интраоперативни и постоперативни усложнения от стандартната трансуретрална резекция с използване на монополярен или биполярен ток.
В Хил клиник разполагаме и с двата вида на лазери от нaй-ново поколение (като Auriga XL 50 Watt Holmium Laser), с които извършваме лазерни оперативни интервенции при туморни заболявания (карцином) на пикочния мехур.

За консултация с уролог запазате предварително час по телефона: 02 439 3131.