Политика по качеството НА ДКАРЦ „ХИЛ КЛИНИК” ЕАД

Декларация на ръководството за политиката и целите по качество на ДКАРЦ „Хил Клиник” ЕАД може да свалите оттук.

ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ може да свалите Приложение 1 – ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ.

Контактни данни на Длъжностното лице по защита на данните може да видите тук: Приложение 6 – Контактни данни на Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД).