Политика по качеството НА ДКАРЦ „ХИЛ КЛИНИК” ЕАД

Декларация на ръководството за политиката и целите по качество на ДКАРЦ „Хил Клиник” ЕАД може да свалите оттук.

Sertifikat ISO