Д-р Александар Боцевски – уролог

BotsevskiД-р Боцевски е лекар уролог специjалист во Клиника Хил.

Во 2001 година дипломира медицина во Медицинскиот Унидерзитет во Софиjя Бугариjа.

Во 2007 година jа стекнува специjалноста уролог во Уролошката клиника на Универзитетската болница за активно леченьe (УМБАЛ) Александровска.

Одличен диjагностичар и лекар со големо искуство во ласерската хирургиjа.

Извршува бескрвни операции, со Зелен ласер на сголемена простата под раководство на д-р Ф. Санча.

Работи во екипа со проф. Д-р Уве Штолценбург за лапароскопско леченьe на рак на простата, бубреци, карлица, бешика.

Постдипломска квалификациja

2003 г. Диплома за ендурологиjа

2005 г. Диплома за ласерска литотрипсиjа

2010 г. Диплома за обучуваньe и работа с ласер GreenLight (Зелен ласер) за вапоризациjа на бенигнена хиперплазиjа на простатната жлезда.

Курс по Бенигнена хиперплазија на простатата

Странски jазици

Македонски и англиски