УРОЛОГИJA Камења

Хил клиника работи со иновативен ласерски метод за кршеньe на сите видови уролошки камења, независно од нивното позиционирање. Разултати:

  • итно олеснување на состојбата
  • над 95% успех во лекувањето
  • брзо закрепнување
  • минимален болнички престој

СПЕЦИАЛИСТИ УРОЛОГИJА