УРОЛОГИJA ПРОСТАТА

Секој маж живеел доволно долго се соочува со проблеми со простата си. Во Хил клиника тие се решаваат лесно со:

  • Прецизна диjагностика
  • Бескрвни и бесбедни алтернативи на отворената хируршка операциjа
  • Единствениот во Бугариjа Зелен ласер за отстрануване на аденом на простатата

СПЕЦИАЛИСТИ УРОЛОГИJА