Тумори на пикочния мехур

Туморите на пикочния мехур са второто по честота срещано малигенно заболяване на пикочо-отделителната система. Срещат се по-често при мъжете, като съотношението мъже/жени е 3-4:1. Най-често се диагностицират между 60-70 годишна възраст. По-рядко се срещат и при по-млади пациенти.
Над 90% от тези тумори са т.н преходноклетъни карциноми, които произхождат от епителните клетки, покриващи вътрешността на пикочния мехур и цялата кухинна система на пикочо-отделителната система (бъбречните чашки, бъбречното легенче и уретера).

Кои са симптомите?

  • кръв в урината или т.нар. макроскопска, безболкова хематурия (видима кръв без болка при уриниране).
  • съсиреци в урината, без болка

Как се диагностицира?

  • според клиничната картина и симптомите
  • ехография на ПОС при пълен пикочен мехур

ехография на пикочен мехур

 

 

 

 

 

 

 

  • КТ – урография /скенер с предварително интравенозно инжектиране на контраст/
  • магнитен резонанс
  • уретрооцистоскопия, инструментално инвазивно изследване /оглед на пикочния канал и пикочния мехур отвътре/

Как се лекува?

При тумори в стадий до Т2, G1 и G2 (високо или средно диференциран) – трансуретрална резекция на тумора /ендоскопска оперативна интервенция, при която през пикочния канал се вкарват инструменти, с които се отстранява туморната формация/.

Вижте запис от нашата операционна на процедурата Трансуретрална резекция на тумор в пикочен мехур

 

На края на оперативната интервенция се поставя уретрален катеър за 24 – 48 часа. Отстранената туморна формация се изпраща за хистологично изследване за установяване на характера на същата.
Стадий Т3, G3 /нискодиференциран карцином/ – без наличие на далечни метастази – цистектомия /отстраняване на пикочния мехур/
Пациенти с метастатичен карцином на пикочния мехур се подлагат на химиотерапия.

Как се проследява?

Това заболяване се характеризира с много често появяващи се рецидиви /повторно появила се туморна формация в пикочния мехур/. Точно поради тази причина, всеки пациент след трансуретрална резекция на туморна формация на пикочния мехур и резултат от хистологичното изследване, който изключва необходимост от друг вид лечение, подлежи на задължително проследяване. Целта на проследваването е, ако има наличие на рецидив, той да се открие в начален статий и да се острани възможно най-рано.
Проследяването се извършва на всеки 3 месеца през първите 2 години чрез контролна уретроцистоскпия /оглед на пикочния мехур отвътре/. При липса на рецидив следващите 3 години уретроцистоскопия се прави на всеки 6 месеца. След петата година при липса на рецидив – на всяка година.

Защо NBI техниката в Хил клиник е най-препоръчителният метод за диагностика и проследяване?

Доста често туморите на пикочния мехур и рецидивите са трудно видими с обикновена светлина, която се използва при обикновената уретроцистоскопия. Поради тази причина те оставят незабелязани с по-горе изброените диагностични методи.

ucs nbi тумор пикочен мехур

 

За по-точно диагностициране на по-малки и трудно видими формации, суспектни за карцином на пикочния мехур като първичен или появил се рецидив използваме NBI диагностика, с която много по-лесно и точно локализираме промени в пикочния мехур, съмнителни за малигнено заболяване.

 

Това е цистоскопия с използване на светлина със различна дължина на вълната от обикновената бяла светлина. Това позволява да видим в един цвят нормален епител и лигавица на пикочния мехур без тумор и в друг различен цвят туморна формация и суспектно за туморна формация място в пикочния мехур. Преимуществото на този метод е неоспорим – ранно диагностициране и ранно откриване на рецидиви при предстоящите контролни уретроцистископии при пациенти, оперирани от тумор на пикочния мехур.

 

Обадете се, за да запазите час за консултация на 02/439 31 31 или вижте страницата ни за контакти за повече начини да се свържете с нас.

Етикети: , ,