Петя Стайкова – медицинска сестра в Хил Клиник

_MG_9561Завършила Медицински колеж – Медицински университет София, специалност: медицинска сестра през 1999 г.

Завършила „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в Медицински университет – София през 2017 г.

Професионален опит

1999 – 2000 медицинска сестра в хирургичен кабинет и хирургично отделение към МБАЛ – Самоков

2001 – 2009 операционна медицинска сестра към МБАЛ – Самоков

2007-2008 – операционна медицинска сестра във Френска полева болница в състава на Многонационалия контингент на НАТО

2009 – до момента: операционна медицинска сестра в Хил Клиник

Kвалификационни обучения

Курс за работа с източници на йонизиращи лъчения – Национален център по радиобиология и радиационна защита, София

Курс “ Military Trauma System“ – ВМА, София

Обучение на операционни сестри по миниинвазивна хирургия, Александровска болница, София

Видове, правилен избор и използване на хирургичните ръкавици в съответствие с международните норми и стандарти, Медицинска техника инженеринг ЕООД

Специализирани програмни продукти

Усъвършенстване на поливалентни операционни сестри в коремна хирургия, неврохирургия, урология и травматология, УМБАЛ „Св. Анна“, София

Чужди езици

Италиански, руски и английски език.