4D ултразвукова диагностика с Philips HD11 XE

Eдинственият най-висок клас апарат на Philips в България за урология и гинекология.

Oсигурява т.нар. „all-in-one“ обслужване.

Cъчетава:

  • всички възможни съвременни ултразвукови диагностични техники
  • извършване на манипулации под ултразвуков контрол
  • интраоперативен ултразвук

HD-11XE-500x5004D ултразвуковото изследване (УЗИ) е уникален диагностичен метод в гинекологията.

То намира широко приложение, както в подготовката за бременност на съвременната жена, така и при следене на бременност.

С появата на 4D УЗИ съвременната медицина направи огромна крачка.

То значително повиши качеството на диагностика  като дава възможност на лекаря да следи развитието на различните части на плода (лицето, гръбначния стълб, крайниците) в обемно изображение, а също и да установи, незабелязани от други апарати, аномалии в развитието на плода.

При 4D УЗИ освен пола на детето си, бъдещите родители могат да наблюдават в реално време как то се обръща, как се движи, как се усмихва. Още по-впечатляващо е, че може да се види как се прозява, как гълта вода или си смуче палеца.

4D диагностиката дава възможност детето да бъде видяно в изображение, близко да фотографията, както и да се направи видеозапис на неговите движения. Резултатите от 4D ехографията могат да се получат на хартиен носител с приложена фотография или на CD/ DVD.

hd11-sys04hr