4 години помагаме на българските мъже

Профилактиката на простатата е непрекъснат процес при мъжете, навършили 50 години. На всеки 12 месеца състоянието на тяхната простатата трябва да се проследява от личния им уролог.

Световните стандарти са комплексен преглед, който включва ректално туширане, ехографско изследване, измерване на остатъчната урина и кръвен PSA тест, наречен още туморен маркер.

Честото уриниране, слабата и накъсана струя, многократното ставане нощем, напрежението и болката са симптоми, които говорят за доброкачествено увеличена простата.

И Европейската, и Американската урологични асиоциации – институциите с най-голям авторитет сред медицинската общност категорично препоръчват жлезата да бъде премахната със Зелен лазер. Зеленият лазер е новият „златен стандарт“ и има редица преимущества за пациента: безкръвност, спинална упойка, бързо и качествено премахване на простата, буквално „изпаряване“ на жлезата, без да се засягат околните тъкани, запазване на сексуалната функция, запазване на континенцията!

Д-р Санча, ръководител на операционния ни екип: Д-р Боцевски, д-р Коцев, д-р Георгиев

Д-р Санча, ръководител на операционния ни екип: Д-р Боцевски, д-р Коцев, д-р Георгиев

По повод отбелязването на 4 години успешна дейност в лазерната урология и лапароскопското лечение при злокачествени процеси Хил клиник има удоволствието да предложи на пациентите си консултация с уролог и пълна диагностика на простатната жлеза (преглед, измерване остатъчна урина, ехография и туморен маркер) на стойност 35 лв. при предварително записване на час на 02 439 31 31.