Мултипараметричен ЯМР на простатна жлеза

prostate простата ямр

 

 

 

При изследване на пациенти със съмнение за рак на простатната жлеза в Хил клиник разчитаме на единствената в България система за Fusion биопсия. За още по-голяма точност ползваме не просто изследване с ядрено-магнитен резонанс, а мултипараметричен ЯМР с протокол и класифициране на лезиите по системата PI-RADS. То дава възможност да се запишат множество детайлни изображения на жлезата, семенните мехурчета и прилежащите лимфни възли, детайлна оценка на получените образи, отличаване на злокачествените от доброкачествените лезии и при доказан карцином – стадиране на процеса. Мултипараметричният ЯМР може да определи наличието, местоположението и разпространението на туморите, ангажирането на простатната капсула, размерите и плътността на лезиите, степента на кръвоснабдяването и пропускливостта на стените на съдовете. Дава ценна информация за прилежащите тъкани, което е особено важно при извършване на невросъхраняваща хирургия на простатата (в Хил клиник това е радикална простатектомия по лапароскопски метод).

 

Това е най-точното в момента неинвазивно изследване на простатна жлеза, което се извършва от специално обучен лекар – специалист по образна диагностика и представлява комплекс от методи за получаване на изображенията. Работи се с оптимални технически параметри, които включват не само структурни Т1 и Т2 измервания, но и дифузия (DWI- вид функционално измерване) и динамично контрастно изследване (DCE образи), които подлежат на допълнителна софтуерна обработка и анализ.

 

ПИ-РАДС (Prostate Imaging Reporting and Data System) помага да се елиминират вариациите в протокола и  интерпретацията на находките при ЯМР.  Жлезата се разделя на точно определени зони, което позволява точната локализация на процеса. Използването на PI-RADS улеснява комуникацията между спецалистите по образна диагностика и уролозите и предоставя данни за насочена биопсия на всяка подозрителна лезия. Резултатите се обобщават количествено и се определят в степени (от 1 до 5, съответно от много малка вероятност до много висок риск за наличие на клинично значим карцином).

 

Изследаването не е свързано с болезнени усещания, дискомфорт или вредности. Противопоказание за провеждането  му е наличие на пейсмейкър и други имплантирани устройства в организма.

За повече информация се обърнете към нас на тел. 02 439 3131.

 

 

Етикети: ,