Брахитерапия при рак на простатата

Брахитерапията е метод за лечение на рак на простатата или по-точно вид вътрешна лъчетерапия. Това означава, че в простатата се поставя радиоактивен източник, който освобождава радиация. Целта е тази радиация да унищожи раковите клетки на простатата. Източникът, известен още като радиоактивни семена, може да бъде поставен и прехамнат или да остане в простата за постоянно.

Терапията следва да се прилага само при определени пациенти, добре преценени от уролог, които да са запознати, че могат да очакват страничните ефекти на лъчетерапията. След брахитерапия е възможно да имате болка в таза, бедраните кости или в долната част на гърба. Това най-често се дължи на факта, че лъчетерапията е причинила промени в червата, създаващи спазми в стомаха, или защото е увредила костите. Важно е да кажете на вашия лекуващ лекар за всяка болка, която имате.

Със сигурност общата препоръка е да се извърши хирургично отстраняване на жлезата, ако пациентът има обструктивни уринарни проблеми. Ако страдате от често уриниране е много вероятно този симптом значително да се засили след брахитерапия. Потенциално брахитерапията ще увеличи риска от еректилна дисфукция и стеснена уретера.

Другата основна отличителна черта на брахитерапията в сравнение с хирургията е нейният дълговременен резултат. Въпреки, че при ранни фази на рак брахитерапията се смята за радикално лечение, то има научни наблюдения, че контролира заболяването, но може да не го излекува напълно. Докато резултатите след радикална простатектомия са перманентни, то проучване на 1449 мъже с рак на простатата, лекувани с брахитерапия, публикувано в Journal of Urology, установява, че някъде от 19% до 26% от тях са имали биохимичен рецидив в рамките на 12 години.

Без съмнение вътрешната лъчетерапия е по-добър вариент от перкутанното лъчелечение, при което страничните действия се дължат на увреждане на здравите органи и техните тъкани, но и при брахитерапията има слабо засягане на органите в съседство.

При увеличена простатна жлеза е много трудно да се локализират лезиите, които подлежат на облъчване, а дори част от тях могат да се пропуснат. Това прави, в общия случай, мъже с ДПХ неподходящи за брахитерапия. Противопоказание е и авансирал раков процес и засегнати лимфни възли.

Случва се и нежеланият ефект радиоактивните семена да мигрират.  Феноменът се наблюдава както непосредствено (няколко месеца) след манипулацията, така и доста време след нея (няколко години). Причина е специфичната анатомия на простатата и близостта с пикочния мехур. Мигриралите семена потенциално причиняват заболеваемост в местата, където са се прелоцирали.

Винаги е добре да потърсите второ мнение, ако сте поставен пред избора хирургия или брахитерапия. Опитните уролози от Хил клиник дават безплатни консултации на мъже с новоткрит рак на простатата без да фаворитизират нито един от методите.

Запазете предварително час – 02 4393131

Етикети: , ,