Сравнение между традиционна биопсия и Fusion с MRI биопсия

Уролозите от Department of Urology, Technische Universitat Dresden оповестиха резултатите от проведено в продължение на две години изследване, обхващащо при пациенти с Gleason 4+5. Трудът им прави оценка на диагностичната стойност на мултипараметричното магнитно резонансно изображение (mpMRI) и Fusion биопсията при откриването на рак на простатата в сравнение с обичайната систематична биопсия. Болните биват биопсирани за първи път с подозрения за наличие на онкологичен проблем.

Fusion MRA

Научното изследване включва 214 пациенти. Недвусмислено е доказано, че Fusion биопсията, извършена с трансперинеален достъп, с по-голяма точност и по-често открива рака на простатата от традиционната трансректална биопсия. Забелязано е, че при пациенти, които имат 4 и 5 лезии  в простатата се наблюдава по-висока степен на откриване на карцином, отколкото при пациенти с 3 или по-малко лезии (съответно 61% срещу 14%).

Уролозите на Хил клиник са първият и засега единствен екип в България, които извършват иновативната биопсия ни пациенти със съмнение за рак на простатата. За повече информация: 02 439 3131

 

Етикети: ,