Ринопластика и риносептопластика в Хил клиник

Риносептопластиката е хирургична процедура, чиято цел е да промени външния вид на носа, неговите структури и функция. Тя може да намали или увеличи носа, да промени формата или очертанията на гърба на носа и носния връх, ноздрите и да промени ъгъла между носа и горната устна.

oo_1543

Операцията се извършва под обща анестезия. Продължителността, в зависимост от сложността и е между 60 и 150 минути. Операцията се извършва с еднодневен болничен престой.

Достъпите за риносептопластика могат да бъдат външен или вътрешен. Едновременно с ринопластичните процедури се извършва и септопластика при затруднено носно дишане, вследствие изкривена носна преграда и с цел редукция на външния нос.

Риносептопластичните процедури в пълния си обем включват:

  • септопластика (корекция на носната преграда
  • субмукозна електрокоагулация (редукция) на долни носни конхи
  • резекция на гърба на носа (триангуларни хрущяли и костна гърбица)
  • трансверзална остеотомия
  • медиална остеотомия
  • латерални остеотомии
  • моделиране на аларните и триангуларни хрущяли и оформяне на носния връх
  • поставяне на пластинки фиксиращи носната преграда
  • външна фиксираща превръзка за срок от 7 до 10 дни

По време на операция почти няма кървене и не налага кръвоприливане. Следоперативно, след сваляне на тампонадата от носната кухина следва обичайно необилно кървене, което обикновено не налага мероприятия по спирането и, тъй като следва спонтанното и преустановяване.

След ендоназален достъп не се очакват видими белези. При външен достъп белегът в областта на колумелата е незначителен и след няколко месеца обикновено се заличава. Непосредствено след процедурата може да се наблюдава лек оток, но той отзвучава спонтанно до няколко дни. Болка не се наблюдава, или ако има – тя е незначителна.

Ринопластиката е сравнително лека манипулация. Престоят в клиниката след провеждането е обикновено 24 часа. На следващия ден пациентите могат да се завърнат към ежедневните си задължения и обичаен начин на живот. Възстановителният период е между 7 и 14 дни и зависи от обема на операцията и индивидуалните особености на пациента: пол, възраст, физическа активност и др.

За запазване на час за консултация с УНГ-специалиста на Хил клиник, проф. д-р Румен Бенчев можете да се обадите на: 02/439 31 31.