Mega Pulse Holmium Laser

Иновациски ласерски метод за разбивање на сите видови уролошки камења, без оглед на нивното позиционирање – меур, уретер, бубрег. Минимално инвазивна процедура, продолжува околу еден час. Во повеќето случаи пациентот  ја напушта клиниката уште истиот ден.

urology-ho-yag-laser-lithotripsy-78958-4434539

  • Разбивањето е прецизно, под директна видливост.
  • Ласерски влијае контактно на каменот без одделување на непотребна енергија, како кај другите процедури со ултразвук и механичка енергија што ги оштетуваат ткивата.
  • Енергијата не поминува слој по слој на  ткивата што се од горе, како што е кај надворешните методи за кршење – екстра корпоралната литотрипсија- се избегнува траумата врз нив.
  • Малите парчиња не остануваат во уринарниот тракт, а се евакуираат во текот на процедурата.
  • Може да се третираат тешко достапни конкременти со флексибилни оптички системи.

Овој метод е совршено решение кај пациенти кои сакаат да избегнат оперативна интервенција и бараат минимална инвазивна процедура без одвојување од професионалните обврски.

Погоден е и за пациенти подложени на повеќекратни надворешни процедури на кршење со недоволен ефект, или кај оние кај кои камењата не можеле да бидат елиминирани и исфрлени.